Novica

Dan agencije LEAD


Krško, 24. marec 2014 – Lokalna energetska agencija za Dolenjsko, Posavje in Belo Krajino (LEAD) je v petek v sodelovanju z Občino Krško pripravila dan agencije LEAD, v okviru katerega so predstavniki slovenskih lokalnih energetskih agencij in občin izmenjali izkušnje in dobre prakse na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije (OVE in URE).  Na tem področju je občina Krško med vodilnimi, kar dokazujeta že dva naziva energetsko najbolj učinkovite srednje velike slovenske občine v zadnjih letih. Agencija LEAD je v okviru dogodka tudi uradno prevzela šestmesečno vodenje Nacionalnega konzorcija energetskih agencij (Konzorcij LEAS), katerega cilj je predvsem sodelovanje agencij ter priprava in izvajanje skupnih lokalnih in mednarodnih projektov.

Eden takih zadnjih projektov, pri katerem je vključenih več agencij, tudi agencija LEAD, in drugih partnerjev je po besedah direktorja agencije LEAD Janka Uršiča slovensko-hrvaški projekt BioHeatLocal – lesna biomasa za regionalni razvoj, katerega cilj je vzpostavitev sodelovanja občin za širitev in uvajanje lesne biomase kot energenta ter ustanovitev logističnega centra za biomaso na področju jugovzhodne Slovenije.

Med pomembnejše projekte agencije LEAD sodijo tudi Lokalni energetski koncept občine Krško, Trajnostni akcijski načrt za občino Krško (SEAP),  v okviru katerega se je občina Krško  v okviru pristopa h Konvenciji županov zavezala, da bo do leta 2020 znižala izpuste CO2 do 20 odstotkov. Kot je ob tem poudaril, je občina Krško s številnimi ukrepi na dobri poti, da do leta 2020 doseže do 26-odstotno znižanje izpustov. Sicer pa agencija izvaja energetsko knjigovodstvo za javne objekte v občinah, sodeluje pri ukrepih občinske energetske zasnove, sodeluje pri pripravi predlogov občinskih odlokov na področju OVE in URE, izvaja energetske preglede stavb in javne razsvetljave, energetske izkaznice in lokalne energetske koncepte in podobno.

Občina Krško energetsko najbolj učinkovita občina

Kot je v uvodnem pozdravu poudarila podžupanja občine Krško Ana Somrak, se občina Krško že leta prizadeva  biti okolju prijazna in energetsko učinkovita občina, kar dokazujeta že dva naziva energetsko najbolj učinkovite občine med srednje velikimi slovenskimi občinami. Po besedah vodje oddelka za gospodarsko infrastrukturo Rafaela Jurečiča je občina Krško v preteklih letih veliko energije prihranila predvsem z energetskimi obnovami javnih stavb, predvsem vrtcev in šol, z obnovo javne razsvetljave, v okviru katere so zamenjali 41 odstotkov neustreznih in potratnih svetilk, z zamenjavo energentov v stanovanjskih stavbah, subvencioniranjem nakupa sončnih kolektorjev in dodatne izolacije, … Poleg tega Občina Krško aktivno deluje tudi na področju trajnostnih rešitev v prometu z umeščanjem državne obvozne ceste v prostor občine, medmestno povezavo Krško – Brežice, s posodobitvami cest, umestitvijo krožišč , … Poleg tega subvencionira javni prevoz, s čimer se povečuje uporaba javnega prometa za 10 odstotkov. Pospešeno gradi kolesarsko infrastrukturo, tudi v okviru projekta S kolesom ob Savi in Krki, pri katerem se je povezala z občinami na širšem področju jugovzhodne Slovenije, načrtuje pa tudi postavitev polnilnic za električne avtomobile do leta 2015.

Do leta 2015 so tako, tudi s pomočjo evropskih sredstev, načrtovane še energetske sanacije OŠ Jurija Dalmatina Krško, OŠ Adama Bohoriča Brestanica, športne dvorane pri OŠ Leskovec pri Krškem in OŠ Koprivnica, izgradnja novega energetsko učinkovitega vrtca v Brestanici, energetska sanacija vrtca v Leskovcu pri Krškem in druge.

Tudi o daljinskem ogrevanju iz NEK

Dr. Robert Bergant iz GEN energije je predstavil študijo izvedljivosti daljinskega ogrevanja iz NEK, po kateri naj bi bila investicija za občini Krško in Brežice vredna okoli 52 milijonov evrov. V študiji so predvideli tudi projekt oskrbe dveh večjih industrijskih porabnikov – Vipapa in obrata Krke v Krškem – s tehnološko paro, ki so ga ocenili na okoli 11 milijonov evrov.

Sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in prostor mag. Erik Potočar je ob zaključku predstavil OVE in URE strategije na nivoju države ter uvajanje energetskih izkaznic. Ob tem je skupaj z direktorjem agencije LEAD Jankom Uršičem podžupanji občine Krško Ani Somrak predal energetsko izkaznico za stavbo Občine Krško.


   
IMG_0012
Kontakti
 

 

 

 


 

 

      

 

LEAD, Lokalna energetska agencija
Dolenjska - Posavje - Bela krajina
Cesta krških žrtev 30, 8270 Krško

 

T: 07 48 81 152
E: info@lea-d.si
F: 031 383 181

 

Izjava o zasebnosti Pogoji uporabe Avtorji Copyright 2011 by LEAD, Lokalna energetska agencija Login