Novica

Projekt SMART-MED-PARKS, NICA


V času od 26. do 29.5.2014 je potekala v Nici (SOPHIA ANTIPOLIS - FRA) 2. mednarodna delavnica strokovnjakov (International expert workshop) v okviru projekta Smart-Med-Parks. Nosilci projekti v Sloveniji so LEA Spodnje Podravje, Ptuj: Alenka Megla. Sodelujoči kot zunanji partnerji pa so: LEAD Krško: Irena Lisac in Aleš Hvala in LEA Pomurje, Martjanci: Jože Simon Meričnjak.

Projekt

SMART-MED-PARKS je pilotni projekt uvajanja pametnih omrežij v tehnološke in znanstvene parke, ki je financiran iz MED programa. Namen projekta je povišati energetsko učinkovitost v znanstvenih in tehnoloških parkih ter prispevati k oblikovanju samozadostnosti ter uvedbi modela sonaravne proizvodnje ter porabe energije s skozi koncept pametnega omrežja.

Model bo preizkušen v petih znanstvenih in tehnoloških parkih v Španiji, Italiji, Franciji in na Portugalskem, in bo spodbujal energetsko učinkovitost in vključevanje obnovljivih virov energije kot ključnega elementa za konkurenčnost in trajnost znanstvenih in tehnoloških parkov v mediteranskih državah.

Zakaj SMART-MED-PARKS?

V Evropi je več kot 70 znanstvenih in tehnoloških parkov, ki igrajo pomembno vlogo v razvoju gospodarstva in spodbujanju inovacij. Znanstveni in tehnološki parki so območja z visoko koncentracijo podjetij, ki se v večini primerov ukvarjajo z informacijsko tehnologijo, raziskovalno in razvojno dejavnostjo ter s proizvodnjo tehnološko zahtevnih produktov z visokim deležem porabe energije. S projektom želimo doseči izboljšanje konkurenčnosti zaradi učinkovitejše rabe energije, s tem pa doseči tudi evropske cilje na področju trajnostnega energetskega razvoja.

Potrebe po energiji v znanstvenih in tehnoloških parkih bi se morale pokrivati iz lokalnih obnovljivih virov energije. Visoka stopnja energetske samozadostnosti bi omogočila tehnološkim parkom v mediteranskem območju znižati porabo energije z zmanjšanjem energetskih izgub pri dobavi energije in v samem prenosnem omrežju. Z uvedbo koncepta pametnih omrežij bo izvedena integracija tistih tehnologij, ki bodo omogočile proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, odpadne energije in odpadkov.

Pametna omrežja združujejo energetsko infrastrukturo, procese, naprave, informacije in energetsko tržišče v koordinirane in sodelovalne procese, ki omogočajo učinkovitejšo proizvodnjo, distribucijo in porabo energije.

Cilji projekta SMART-MED-PARKS

Namen projekta SMART-MED-PARKS je razvijanje modela pametnega energetskega upravljanja, ki temelji na:

  1. energetski učinkovitosti;
  2. energetski samozadostnosti iz lokalnih obnovljivih energetskih virov;
  3.  povezovanju z obstoječim energetskim omrežjem.

Ta rešitev bo prispevala k trajnostnemu razvoju znanstvenih in tehnoloških parkov in k razvoju novega modela energetskega upravljanja, ki bo zmanjševal vplive na okolje in spodbujal inovativnost, ne le na ravni tehnoloških procesov, ampak tudi na področju industrijskih procesov ter storitvah. 

Rezultati projekta SMART-MED-PARKS bodo:

Pregled energetskih razmer v objektih, industrijskih objektih in podporni infrastrukturi v petih tehnoloških parkih, tudi v Tehnološkem parku Ljubljana.

Katalog oskrbe z električno energijo, tehnologij za kontrolo in monitoring ter procesov mobilnosti v znanstvenih in tehnoloških parkih.

Opredelitev inovativnih tehnologij za izboljšanje energetske samozadostnosti in integracija v obstoječe omrežje.

Povečate zmogljivosti energetskega distribucijskega omrežja, približevanje proizvodnje energije h končnim porabnikom in posledično zmanjšanje energetskih izgub v omrežju.

Zmanjšanje potreb po energiji in zmanjšanje porabe energije v znanstvenih in tehnoloških parkih z izvajanjem novih modelov energetskega upravljanja.

Večja osveščenost širšega kroga strokovne in ostale javnosti o koristih uporabe koncepta pametnega omrežja.

Komu bodo koristili rezultati projekta?

Rezultati projekta bodo koristili podjetjem, ki so partnerji znanstvenih in tehnoloških parkov.

Zaradi novega modela in tehnoloških rešitev za preverjanje in spremljanje porabe energije in lokalnega sistema električne energije, bodo podjetja v znanstvenih in tehnoloških parkih znižale stroške energije, odvisnost od zunanjih virov energije in izgube energije v prometu ter distribucijskem omrežju. Tako se bo povečala njihova konkurenčnost na mednarodnih trgih.


   
DSC_0826
Kontakti
 

 

 

 


 

 

      

 

LEAD, Lokalna energetska agencija
Dolenjska - Posavje - Bela krajina
Cesta krških žrtev 30, 8270 Krško

 

T: 07 48 81 152
E: info@lea-d.si
F: 031 383 181

 

Izjava o zasebnosti Pogoji uporabe Avtorji Copyright 2011 by LEAD, Lokalna energetska agencija Login