X

Projekti

Redno sodelujemo v različnih državnih in mednarodnih projektih.

RABA LESNE BIOMASE

V Sloveniji je les pomemben energent, v zadnjih letih pa se njegov pomen še povečuje. Med različnimi oblikami lesnih goriv še vedno prevladujejo drva, sledijo lesni sekanci ter v zadnjih letih lesni peleti. V energetske namene porabimo v Sloveniji letno skoraj dva milijona ton lesa. V preteklosti so les za ogrevanje uporabljali predvsem na podeželju, v zadnjih letih pa je vse več zanimanja zanj tudi v urbanem okolju. 

 

LESNA BIOMASA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Namen projekta BioHeatLocal je povečati in izboljšati izkoriščanje lesa slabše kakovosti za energetske namene predvsem z vzpostavitvijo lokalnih proizvodnih verig.

Stroški ogrevanja predstavljajo v zimskih mesecih enega največjih stroškov v gospodinjstvih kot tudi v lokalnih skupnostih (ogrevanje javnih stavb). Lesna biomasa predstavlja možnost, ki se ponuja kot najbolj okolju prijazna, domača in cenovno ugodna rešitev.

Ogrevanje z lesnimi gorivi je bistveno cenejše kot ogrevanje npr. s kurilnim oljem, prav tako se tudi cene lesnih goriv ne spreminjajo tako hitro kot se cene fosilnih goriv.

Več na naslovu : http://www.bioheatlocal.com/

Varčuj / Štedi

Z varčno razsvetljavo do prihrankov in čistega okolja

Projekt Z varčno razsvetljavo do prihrankov in čistega okolja / Sa štedljivom rasvjetom do uštede i čistog okoliša (akronim VARČUJ/ŠTEDI) je bil izbran na 2. javnem razpisu Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013.

V projektu sodeluje 7 partnerjev, štirje iz slovenske in trije iz hrvaške strani.

Vodilni partner projekta je Občina Krško. Ostali partnerji v projektu so: Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela Krajina, Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Univerza v Ljubljani, Občina Jastrebarsko, Občina Zaprešić in Regionalna energetska agencija Severozahodne Hrvaške.

Več na naslovu : http://www.varcuj-stedi.com

Smo člani

 

V letu 2017 praznujemo 10 let delovnja.