X
Vodenje energetskega knjigovodstva.

EKO

Vodenje energetskega knjigovodstva.

Več
Redno sodelujemo v različnih državnih in mednarodnih projektih.

Projekti

Redno sodelujemo v različnih državnih in mednarodnih projektih.

Več
Obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, energetsko knjigovodstvo in ostali nasveti.

Okolje in energija

Obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, energetsko knjigovodstvo in ostali nasveti.

Več
Kontakt in ostali podatki, kako priti do nas. Pokličite ali pišite nam in z veseljem vam pomagamo.

LEAD

Kontakt in ostali podatki, kako priti do nas. Pokličite ali pišite nam in z veseljem vam pomagamo.

Več

Novice


Obvestilo

Konferenca o energetski revščini in srečanje lokalno energetskih
agencij Slovenije ob 15. obletnici delovanja Lokalne energetske
agencije Dolenjska – Posavje - Bela krajina


Upravljanje z energijo v javnem sektorju 020

Udeležite se brezplačnih webinarjev na temo upravljanja z energijo v javnem sektorju, kjer boste:


 - seznanjeni s smernicami za upravljanje z energijo v javnem sektorju skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št.52/16);
 - pozornost namenili prepoznavanju in odpravi šibkih točk stavb in sistemov oskrbe z energijo;
 - spoznali potenciale izboljšanja energetske učinkovitosti ter izkoriščanja obnovljivih virov energije.

 

Predstavili vam bomo izkušnje dosedanjega upravljanja z energijo v javnih stavbah in usmeritve za naprej.


Lokalni energetski koncept

Lokalni energetski koncept (LEK) je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v stanovanjih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko doseže z izvajanjem aktivnosti iz LEK. Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.