X

Energetski dan na OŠ Šmarjeta

Šmarjeta, 20. april 2015 – Lokalna energetska agencija za Dolenjsko, Posavje in Belo Krajino (LEAD) je v ponedeljek, dne 20. aprila 2015 v sodelovanju z Občino Šmarješke Toplice pripravila na Osnovni šoli Šmarjeta »Energetski dan«, v okviru katerega so bili ciljna populacija učenci 5., 6., 7. in 8. razredov. Pridobili so informacije na podlagi izkušenj in dobrih praks na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (URE in OVE). Namen izobraževanja je bil v prvi vrsti osvežiti znanja o energiji (vrste energije, zakaj jo rabimo, kako jo pridobivamo, kako jo izkoriščamo,…), prikazati obnovljive in neobnovljive vire energije in predvsem predstaviti varčevalne ukrepe oz. svetovati kako zmanjšati porabo električne energije, vode in energentov za ogrevanje tako doma kot v šoli. Učenci so se v sklopu zadnjega dela predavanja seznanili še s projektom »Prometna kača«, ki je v bistvu zabavna in učinkovita igra za osnovne šole. Namen igre je spodbujanje hoje in kolesarjenja ali uporabe javnega prevoza za pot v šolo. Vsaka skupina je imela na voljo tudi nekaj minut za reševanje vprašalnika na temo energija. Odzivi otrok so bili pozitivni. Predavateljici sta pohvalili sodelovanje učencev. Na koncu so naredili z vsako skupino skupno fotografijo.

Občina Šmarješke Toplice je med tistimi občinami, ki s svojo politiko energetske učinkovitosti spadajo med bolj aktivne v slovenskem področju.