X
 • http://www.krsko.si/

 • Lokalno energetski koncept.

 • Novelacija Lokalno energetskega koncepta.

 • Energetsko knjigovodstvo 40 objektov, ki so v lasti Občine Krško.

 • SEAP v okviru Konvencije županov.

 • Novelacija SEAP-a v okviru Konvencije županov.

 • PGD in PZI za dograditev kuhinje in knjižnice v Osnovni šoli Koprivnica.

 • DIIP in IP za Osnovno šolo Podbočje.

 • PZI za Osnovno šolo Podbočje.

 • Energetske izkaznice za objekte, ki so v lasti Občine Krško.

 • PZI za Osnovno šolo Podbočje. (projekt energetska sanacija)

 • SECAP Akcijski načrt za trajnostno energijo v okviru Konvencije županov (julij, 2021)
 • Lokalno energetski koncept Mestne občine Krško (julij, 2021)
 • http://www.obcina-skocjan.si/

 • Energetsko knjigovodstvo za 6 objektov, ki so v lasti Občine Škocjan: Občinska stavba, Osnovna šola in telovadnica Frana Metelka, Metelkov dom, Vrtec Bučka, Kulturni dom Bučka in Pošta Škocjan.

 • Energetske izkaznice za objekte, ki so v lasti Občine Škocjan.

 • Lokalni energetski koncept občine Škocjan (september, 2021)
 • http://www.smarjeske-toplice.si

 • Energetsko knjigovodstvo za objekta, ki sta v lasti Občine Šmarješke Toplice: Osnovna šola Šmarjeta in Stavba na naslovu Šmarjeta 66, s sedežem Občine Šmarješke Toplice.

 • Energetska sanacija Osnovne šole Šmarjeta.

 • http://www.sentjernej.si/

 • Energetsko knjigovodstvo za 6 objektov, ki so v lasti Občine Šentjernej: Občinska stavba, Osnovna šola, Podružnična osnovna šola Orehovica, Vrtec Čebelica, Zdravstvena postaja in Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej.

 • Izdelava investicijske dokumentacije DIIP, PIZ in IP za Vrtec 1 in Vrtec 2 v Šentjerneju.

 • Energetski pregled za Osnovno šolo Šentjernej.

 • http://www.metlika.si/

 • Energetsko knjigovodstvo za 15 objektov, ki so v lasti Občine Metlika.

 • Novelacija Lokalno energetskega koncepta Občine Metlika.

 • Energetska sanacija objekta Pungart Metlika.

 • Energetske izkaznice za objekte, ki so v lasti Občine Metlika.

 • Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v mestnem jedru Metlika.

 • Izdelava projektne dokumentacije za energetsko sanacijo šestih javnih stavb v občini Metlika: Osnovna šola, Občinska stavba, Kulturni dom, Zdravstveni dom, Telovadnica pri Osnovni šoli in Ljudska knjižnica (PZI, DIIP…).

 • http://www.zuzemberk.si/

 • Energetsko knjigovodstvo 8 javni objektov, ki so v lasti Občine Žužemberk.

 • Lokalno energetski koncept Občine Žužemberk.

 • Izdelava projektne dokumentacije za novi Vrtec Žužemberk.

 • Energetska sanacija objektov Osnovna šola Prevole, Osnovna šola Žužemberk, Vrtec Žužemberk.

 • http://www.dolenjske-toplice.si/

 • Energetsko knjigovodstvo za objekta, ki sta v lasti Občine Dolenjske Toplice: Osnovna šola in Kongresno kulturni center Dolenjske Toplice.

 • https://www.brezice.si/

 • Energetsko knjigovodstvo za 26 objektov, ki so v lasti Občine Brežice.

 • Izdelava projektne dokumentacije za Zdravstveni dom Brežice.

 • Energetsko knjigovodstvo za 20 objektov, ki so v lasti občine Sevnica (januar, 2022)

 • Pristop Občine Sevnica h Konvenciji županov (Covenant of Mayors) (januar, 2022)