X
 • http://www.krsko.si/
 • Lokalno energetski koncept.
 • Novelacija Lokalno energetskega koncepta.
 • Energetsko knjigovodstvo 40 objektov, ki so v lasti Občine Krško.
 • SEAP v okviru Konvencije županov.
 • Novelacija SEAP-a v okviru Konvencije županov.
 • PGD in PZI za dograditev kuhinje in knjižnice v Osnovni šoli Koprivnica.
 • DIIP in IP za Osnovno šolo Podbočje.
 • PZI za Osnovno šolo Podbočje.
 • Energetske izkaznice za objekte, ki so v lasti Občine Krško.
 • PZI za Osnovno šolo Podbočje. (projekt energetska sanacija)
 • SECAP Akcijski načrt za trajnostno energijo v okviru Konvencije županov (julij, 2021)
 • Lokalno energetski koncept Mestne občine Krško (julij, 2021)
 • Izvajanje centralno nadzornega sistema javnih stavb v Mestni občini Krško.
 • Lokalni energetski koncept 2023, 2024
 • Lokalni energetski koncept 2023, 2024
 • Lokalni energetski koncept, 2023
 • http://www.obcina-skocjan.si/
 • Energetsko knjigovodstvo za 6 objektov, ki so v lasti Občine Škocjan: Občinska stavba, Osnovna šola in telovadnica Frana Metelka, Metelkov dom, Vrtec Bučka, Kulturni dom Bučka in Pošta Škocjan.
 • Energetske izkaznice za objekte, ki so v lasti Občine Škocjan.
 • Lokalni energetski koncept občine Škocjan (september, 2021)
 • Izračuni energetskih kazalnikov za javne razpise, 2023, 2024
 • http://www.smarjeske-toplice.si
 • Energetsko knjigovodstvo za objekta, ki sta v lasti Občine Šmarješke Toplice: Osnovna šola Šmarjeta in Stavba na naslovu Šmarjeta 66, s sedežem Občine Šmarješke Toplice.
 • Energetska sanacija Osnovne šole Šmarjeta.
 • Lokalni energetski koncept, 2024
 • http://www.sentjernej.si/
 • Energetsko knjigovodstvo za 6 objektov, ki so v lasti Občine Šentjernej: Občinska stavba, Osnovna šola, Podružnična osnovna šola Orehovica, Vrtec Čebelica, Zdravstvena postaja in Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej.
 • Izdelava investicijske dokumentacije DIIP, PIZ in IP za Vrtec 1 in Vrtec 2 v Šentjerneju.
 • Energetski pregled za Osnovno šolo Šentjernej.
 • Lokalni energetski koncept, 2022
 • http://www.metlika.si/
 • Energetsko knjigovodstvo za 15 objektov, ki so v lasti Občine Metlika.
 • Novelacija Lokalno energetskega koncepta Občine Metlika.
 • Energetska sanacija objekta Pungart Metlika.
 • Energetske izkaznice za objekte, ki so v lasti Občine Metlika.
 • Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v mestnem jedru Metlika.
 • Izdelava projektne dokumentacije za energetsko sanacijo šestih javnih stavb v občini Metlika: Osnovna šola, Občinska stavba, Kulturni dom, Zdravstveni dom, Telovadnica pri Osnovni šoli in Ljudska knjižnica (PZI, DIIP…).
 • Izračuni energetskih kazalnikov za javne razpise, 2023, 2024.
 • http://www.zuzemberk.si/

 • Energetsko knjigovodstvo 8 javni objektov, ki so v lasti Občine Žužemberk.

 • Lokalno energetski koncept Občine Žužemberk.

 • Izdelava projektne dokumentacije za novi Vrtec Žužemberk.

 • Energetska sanacija objektov Osnovna šola Prevole, Osnovna šola Žužemberk, Vrtec Žužemberk.

 • http://www.dolenjske-toplice.si/
 • Energetsko knjigovodstvo za objekta, ki sta v lasti Občine Dolenjske Toplice: Osnovna šola in Kongresno kulturni center Dolenjske Toplice.
 • Izračuni energetskih kazalnikov za javne razpise, 2023, 2024.
 • Lokalni energetski koncept 2023, 2024.
         
 • https://www.brezice.si/
 • Energetsko knjigovodstvo za 26 objektov, ki so v lasti Občine Brežice.
 • Izdelava projektne dokumentacije za Zdravstveni dom Brežice.
 • Lokalni energetski koncept 2023.
 • Energetsko knjigovodstvo za 20 objektov, ki so v lasti občine Sevnica (januar, 2022)
 • Pristop Občine Sevnica h Konvenciji županov (Covenant of Mayors) (januar, 2022)
 • Lokalni energetski koncept 2023.
 • SECAP Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe v okviru Konvencije županov (2022).