X

Energetsko knjigovodstvo

Za spremljanje energetskega knjigovodstva, ki je pravno urejeno z evropskimi direktivami v Energetskem zakonu, uporablja LEAD aplikacijo EKO energetsko knjigovodstvo on-line, ki je dostopna na internetni strani http://eko.lea-d.si. LEAD spremlja energetsko knjigovodstvo za javne zgradbe nad 500 m2 uporabne površine.