X

Organizacija

Direktor: Jože Pustoslemšek, mag.posl.ved.
kontakt: 07 87 00 103
 
Svetovalka za gospodarstvo in promocijo: Irena Lisac, mag. medk. menedž.
kontakt: 07 488 11 52
 
Samostojni svetovalec za energijo:
Tadej Koštomaj, dipl. inž. energ.
kontakt: 07 488 11 50
 
Svet zavoda:

  • Boštjan Pirc, predsednik sveta javnega zavoda LEAD
  • Irena Lisac, članica sveta
  • Danijel Levičar, član sveta
  • Andrej Sluga, član sveta
  • Matjaž Pirc, član sveta