X

Organizacija

Direktorica
Višja svetovalka področja
Irena Lisac, mag. medk. menedž.
kontakt: 07 488 11 52
 
Samostojni svetovalec za energijo
Tadej Koštomaj, dipl. inž. energ.
kontakt: 07 488 11 50

Samostojni svetovalec za energijo
Andraž Najžar, mag. ing. teh. varstva okolja
kontakt: 07 870 01 03

 
Svet zavoda:

  • g. Boštjan Pirc, predsednik sveta javnega zavoda (predstavnik občinskega sveta Mestne občne Krško)
  • g. Samo Fürst (predstavnik uporabnikov)
  • g. Matjaž Pirc (predstavnik občinske uprave Mestne občine Krško)
  • g. Andrej Sluga (predstavnik občinske uprave Mestne občine Krško)
  • g. Andraž Najžar (predstavnik zaposlenih na LEAD-u)