X

Organizacija

Direktorica
Višja svetovalka področja
Irena Lisac, mag. medk. menedž.
kontakt: 07 488 11 52
 
Samostojni svetovalec za energijo
Tadej Koštomaj, dipl. inž. energ.
kontakt: 07 488 11 50

Samostojni svetovalec za energijo
Daniel Bračun, dipl. inž. energ.
kontakt: 07 870 01 03

 
Svet zavoda:

  • g. Andrej Rožman, predsednik sveta javnega zavoda (predstavnik občinskega sveta Mestne občine Krško)
  • g. Jože Žabkar (predstavnik uporabnikov)
  • ga. Janja Špiler (predstavnica občinske uprave Mestne občine Krško)
  • ga. Martina Baznik (predstavnica občinske uprave Mestne občine Krško)
  • g. Tadej Koštomaj (predstavnik zaposlenih na LEAD-u)