X

Organizacija

v.d. direktorja
Svetovalka za gospodarstvo in promocijo
Irena Lisac, mag. medk. menedž.
kontakt: 07 488 11 52
 
Samostojni svetovalec za energijo
Tadej Koštomaj, dipl. inž. energ.
kontakt: 07 488 11 50

Višji področni referent
Andraž Najžar, mag. ing. teh. varstva okolja
kontakt: 07 870 01 03

 
Svet zavoda:

  • Boštjan Pirc, predsednik sveta javnega zavoda LEAD
  • Irena Lisac, članica sveta
  • Danijel Levičar, član sveta
  • Andrej Sluga, član sveta
  • Matjaž Pirc, član sveta