X

Projekti

Redno sodelujemo v različnih državnih in mednarodnih projektih.

RABA LESNE BIOMASE

V Sloveniji je les pomemben energent, v zadnjih letih pa se njegov pomen še povečuje. Med različnimi oblikami lesnih goriv še vedno prevladujejo drva, sledijo lesni sekanci ter v zadnjih letih lesni peleti. V energetske namene porabimo v Sloveniji letno skoraj dva milijona ton lesa. V preteklosti so les za ogrevanje uporabljali predvsem na podeželju, v zadnjih letih pa je vse več zanimanja zanj tudi v urbanem okolju. 

 

EIB ELENA v sodelovanju z GOLEA Nova Gorica

Mehanizem Evropske komisije in Evropske investicijske banke (EIB) za pospeševanje investicij v energetsko učinkovitost in umeščanje obnovljivih virov energije na lokalnem nivoju. Največ projektov se planira na področju celovitih prenov javnih stavb v lasti sodelujočih občin, vključeni pa so tudi projekti izgradnje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire, prenove javne razsvetljave, trajnostna mobilnost ter izboljšanje delovanja komunalnih sistemov iz energetskega vidika.

BIOVILL v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom, Ljubljana

Aktivnosti projekta BioVill vključujejo tehnološko in ekonomsko oceno ciljnih naselji, vključenost in aktivno sodelovanje vseh interesnih skupin, razvoj lokalnih proizvodnih verig ter povečanje možnosti finančnih spodbud in krepitev poslovnih modelov.

 

Glavni cilj projekta BioVill je, da bi pet izbranih krajev ogrevanih z biomaso v posamezni državi (Slovenija, Srbija, Hrvaška, Makedonija in Romunija) pripeljali do investicijske faze in tako v sodelujočih državah pokazali, kako lahko povečamo samooskrbo z energijo proizvedeno iz lokalnih virov.

 

LEAD je izdelal Študijo ogrevanja vasi Dole pri Litiji, ki je eden izmed petih krajev kjer glavno prednost vidijo v boljšem izkoriščanju domačih gozdov in lokalni uporabi lesne biomase, ter posledično ustvarjanju novih delovnih mest in zadrževanju mladih v lokalni skupnosti in zmanjšanju negativnega vpliva na okolje.

LESNA BIOMASA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Namen projekta BioHeatLocal je povečati in izboljšati izkoriščanje lesa slabše kakovosti za energetske namene predvsem z vzpostavitvijo lokalnih proizvodnih verig.

Stroški ogrevanja predstavljajo v zimskih mesecih enega največjih stroškov v gospodinjstvih kot tudi v lokalnih skupnostih (ogrevanje javnih stavb). Lesna biomasa predstavlja možnost, ki se ponuja kot najbolj okolju prijazna, domača in cenovno ugodna rešitev.

Ogrevanje z lesnimi gorivi je bistveno cenejše kot ogrevanje npr. s kurilnim oljem, prav tako se tudi cene lesnih goriv ne spreminjajo tako hitro kot se cene fosilnih goriv.

Več na naslovu : http://www.bioheatlocal.com/

Varčuj / Štedi

Z varčno razsvetljavo do prihrankov in čistega okolja

Projekt Z varčno razsvetljavo do prihrankov in čistega okolja / Sa štedljivom rasvjetom do uštede i čistog okoliša (akronim VARČUJ/ŠTEDI) je bil izbran na 2. javnem razpisu Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013.

V projektu sodeluje 7 partnerjev, štirje iz slovenske in trije iz hrvaške strani.

Vodilni partner projekta je Občina Krško. Ostali partnerji v projektu so: Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela Krajina, Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Univerza v Ljubljani, Občina Jastrebarsko, Občina Zaprešić in Regionalna energetska agencija Severozahodne Hrvaške.

Več na naslovu : http://www.varcuj-stedi.com