X

ENERGETSKI PREGLEDI

LEAD izvaja energetske preglede stavb po metodologiji, ki jo zahteva Ministrstvo za gospodarstvo in z upoštevanjem lastnih izkušenj ter druge domače in tuje strokovne literature s področja racionalne rabe energije.

Energetski pregled predstavlja celostno analizo porabe in stroška za energijo. Podrobno se ob izvajanju meritev analizirajo možnosti za znižanje porabe električne energije, toplote, komprimiranega zraka in vode. Podroben program del se določi glede na specifično energetsko problematiko stavbe in je določen ob ogledu ali predlagan s strani lastnika