X

DALJINSKO AUTO – VODEN SONČNI KOLEKTOR

SISTEM OPSK – 2  NEV – 1

Sonce dnevno daje energijo, ki je 500-krat večja od potrebe človeštva. Po podatkih ARSO je Slovenija na področju Dolenjske in Posavja osvetljena s soncem cca 2000 ur letno. Dejstvo je, da ima sonce kot energent največjo moč ogrevanja in ogrevan predmet sprejema največjo toplotno energijo sonca takrat, ko sončni žarki padajo pravokotno na površino predmeta. Večji je odboj žarkov, manjši je vpadni kot žarkov na ploskev predmeta. Ko se ta kot povečuje, se zmanjšuje odboj in je najmanjši, ko je vpadni kot 90°. Z zmanjšanjem odboja pa se povečuje toplotna moč sončnih žarkov in s tem segrevanje predmeta oz. povečuje se izkoristek toplotne energije sončnih žarkov. Zemlja se ob kroženju okoli sonca, istočasno vrti tudi okoli svoje osi. Torej se položaj sonca glede na določeno točko na zemlji v toku dneva časovno spreminja v dveh oseh – smereh: VZHOD – ZAHOD, poleg tega pa se tudi horizontalni kot med zemljo in sončnimi žarki časovno spreminja.

 

Da bi bil, dosežen vpadni kot sončnih žarkov na površino ogrevanega predmeta (sončni kolektor) v vsakem trenutku čim bližje 90°, tako po osi vzhod (V) – zahod (Z), (azimut), kot tudi po osi horizontalnega vpadnega kota sončnih žarkov (horizont) in s tem dosežen čim manjši odboj in čim večji izkoristek toplotne energije sončnih žarkov v danem trenutku, je bil razvit sistem daljinskega avtomatskega (AUTO) vodenega sončnega kolektorja  OPSK-2 NEV-1 (osni pomik sončnega kolektorja po dveh oseh in s prvim načrtom el. vezave) za ogrevanje vode v gospodinjstvu. S tem je v vsakem trenutku tudi izkoristek sončnega kolektorja maksimalen, seveda glede na moč energije sončnih žarkov v danem trenutku.

Da bi bil, dosežen vpadni kot sončnih žarkov na površino ogrevanega predmeta (sončni kolektor) v vsakem trenutku čim bližje 90°, tako po osi vzhod (V) – zahod (Z), (azimut), kot tudi po osi horizontalnega vpadnega kota sončnih žarkov (horizont) in s tem dosežen čim manjši odboj in čim večji izkoristek toplotne energije sončnih žarkov v danem trenutku, je bil razvit sistem daljinskega avtomatskega (AUTO) vodenega sončnega kolektorja  OPSK-2 NEV-1 (osni pomik sončnega kolektorja po dveh oseh in s prvim načrtom el. vezave) za ogrevanje vode v gospodinjstvu. S tem je v vsakem trenutku tudi izkoristek sončnega kolektorja maksimalen, seveda glede na moč energije sončnih žarkov v danem trenutku.

SISTEM OPSK-2 NEV-1 sestavlja

MEHANSKI SKLOP

Omogoča pomik kolektorja v vsakem trenutku po obeh oseh, AZIMUT in HORIZONT popolnoma neodvisno. Ta sklop je opremljen z dvema linijskima aktuatorjema, ki kolektor pomikata vsak po svoji osi neodvisno drug od drugega, glede na položaj sonca. Sklop je nosilec kolektorja, ki je nameščen na stebru višine štiri (4) m. Lokacija in način postavitve se lahko izbira, pogoj pa je, da je okoli kolektorja dovolj prostora za pomik, zaželjeno pa je tudi čim manj sence.

NAPAJALNA ENOTA

Sistem je napajan z zunanjim napajanjem 230 V AC napetostjo. V krmilni sistem je vgrajen pretvornik 24 V DC napetosti na napajanje določenih krmilnih elementov. V primeru prekinjenega dovoda zunanjega napajanja iz omrežja 230 V, se samodejno vklopi dodatno (rezervno) napajanje z DC napetostjo. V tem primeru preko krmilne enote kolektor preide v položaj, ki onemogoča pregrevanje in se potem to rezervno napajanje prekine. Vsi tokokrogi so varovani z AUTO odklopniki.

KRMILNI SKLOP

Krmilni sklop krmili celoten sistem. Sklop tvori krmilna in stikalno-kontrolna enota, ki sta nameščeni v krmilni omarici (KO), termo regulacijska enota s termo tipali, enota za zaščito in varovanje, kontrolna enota, delovna enota.

Položaj sonca nadzoruje iskalnik (sledilnik) sonca “ FUSIONSEEKER “, ki s svojimi zelo natančnimi senzorskimi tipali, glede na položaj sonca določa položaj kolektorja, da je ta v vsakem času postavljen čim bolj natančno pod kotom 90°, po obeh oseh (max. odstopanje je ± 1°).

Preko termo tipal, DTC, termo regulacijskih stikal in obtočnega sistema in regulacije je temp. KOLEKTOR-PRENOSNIK-HRANILNIK v vsakem času, kar se da najbolj usklajena.

Preko enote za zaščito in varovanje je celoten sistem v največji meri varovan in zaščiten.

V primeru začetnega pregrevanja kolektorja se le-ta, preko krmiljenja hladi z dodatnim, večjim odvzemom toplote prenosnega medija. V kolikor to ne zadošča, se preko zaščite kolektor obrne stran od sonca in se postavi v navpični položaj tako, da je prekinjeno nadalnje  segrevanje kolektorja oz. prenosnika. Kolektor preide v enak položaj tudi pri pregretju hranilnika, pri napaki na prenosnem krogu (OČ), kot tudi pri padcu tlaka prenosnega medija. V vsakem primeru se napaka (varovanje, zaščita) signalizira s  kontrolno lučko (KL) na stikalno-kontrolni plošči KO. Ob vsaki napaki se celoten sistem, razen kontrolnih lučk (KL), v celoti izklopi iz el. napajanja in je tako tudi določen prihranek pri porabi el. energije. V primeru toče, posebno senzorsko daljinsko tipalo, pošlje signal preko vmesnika (RO-10-70) v krmilno enoto in ta preko linijskeg aktuatorja 2, takoj postavi kolektor v navpični položaj in ga tako varuje pred točo.

Možna je tudi zaščita pred močnim vetrom.

KRMILNA OMARICA (KO)

Krmilna omarica (KO) je povezana z več razdelilnimi omaricami (RO) nameščenimi na stebru, kolektorju, hranilniku in v prostoru ob hranilniku.

V KO sta vgrajeni krmilna enota (zgoraj) in stikalno – kontrolna enota (spodaj).

V krmilnem delu KO je nameščen napajalnik 24 V DC, relejno-kontaktorski sistem, DTC, digitalni 2-kanalni časovni programator in medkontaktni povezovalniki s spojnimi elementi.

Na stikalno-kontrolni plošči spodnjega dela KO, pa so vgrajena funkcijska stikala (FS), kontrolne lučke (KL) in AUTO odklopniki:glavni 230 V AC, napajalnik 24V DC in DTC. Preko KL ves čas vršimo kontrolo nad kompletnim delovanjem sistema, napakami in varovanjem, sistemskimi funkcijami in preklopi.

S funkcijskimi stikali (FS) je dana možnost vzpostavitve posamične sistemske funkcije (SF), z več izbranimi FS istočasno pa še kombinirane funkcije, kar skupaj omogoča optimalen izkoristek sončne energije kot tudi kolektorja in upravljanja sistema v vsakem časovnem obdobju.

 

Slike