X

DAN LOKALNE ENERGETSKE AGENCIJE

Lokalno energetska agencija LEAD Krško se je na dogodku Lokalno energetske agencije LEA Spodnje Podravje, dne 27.6.2014 poslovila od predsedovanja konzorcija KLEAS.

 

Ptuj, 27. junij 2014

Lokacija: Dominikanski samostan, mala dvorana, Muzejski trg 1, 2250 Ptuj

DNEVNI RED

8:30 - 9:00                 Registracija, jutranja kava

9:00 - 9:10                 Pozdravni govor, doc. dr. Janez Petek

9:10 - 9:20                 Uvodni pozdrav župana MO Ptuj, dr. Štefana Čelana

9:20 - 9:30                 Predaja predsedovanja

9:30 - 9:50                 Sanacija ovoja zgradbe

Govornik: Božidar Muršec (Energetska svetovalna pisarna Ptuj)

09:50 - 10:10            Električna in hibridna vozila, alternativa za zeleno prihodnost

Govornik: mag Marijan Španer (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)

10:10 - 10:30            Primer dobre prakse: Sanacija ogrevanja s TČ na osnovni šoli Braslovče

Govornik: Aleš Smuk (Kronoterm)

10:30 - 10:40            Odmor, kava

10:40 - 11:10            RIP

Govornik: Dalibor Šoštarič (LEA Spodnje Podravje)

11:10 - 11:40            Pametna omrežja v povezavi z lokalnimi skupnostmi

Govornik: Gregor Omahen (Elektroinštitut Milan Vidmar)

11:40 - 12:00            Projekt Prometna kača

                        Govornik: Katja Karba, RA Sinergija

12:00 - 12:15            Odprta razprava in vprašanja

(Moderatorka: Alenka Megla)

8:00 - 14:00               »Razstavni avto: Auris TS Hibrid«

Izvajalec: AH Furman, Ptuj

10:00 - 12:00            »Svetovalni kotiček«

Izvajalec: Božidar Muršec (Energetska svetovalna pisarna Ptuj)

12:15 - 13:30            Kosilo in kava

13:30 - 14:40            »Energetski projekti«

SEAP ALPS - MO Kranj

Govornik: Črtomir Kurnik, LEAG

Izvedene aktivnosti agencije LEAD

Govornik: Irena Lisac, LEAD

SEAP Plus

Govornik: Bojan Vogrinčič, LEA Pomurje

Emobility works

Govornik: Adrijana Copot, ENERGAP

Euronet 50/50 max in GeoSEE

Govornik: Simon Zečiri, KSSENA

Projekt CEEM (Central Europe)

Govornik: Rajko Leban, GOLEA

Zamenjava kotla v Občini Ormož

Govornik: Dalibor Šoštarič, LEA Spodnje Podravje

14:40 - 15:10            Lokalna integracija energetskih sektorjev - Daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso v občini Ormož

Govornik: Anja Kostevšek (Mednarodni inštitut za energetsko bioniko)

15:10 - 15:40            Pasivne in nizkoenergijske mobilne hiše

Govornik: Anja Kostevšek (Mednarodni inštitut za energetsko bioniko)

15:40 - 16:00            »Okrogla miza LEI« ter Odprta razprava in vprašanja (moderatorka: Alenka Megla)

16:30 - 17:00            Primer dobre prakse: ogled Male hidroelektrarne Tržec, v Občini Videm.

                                              Konec konference

 

Slike