X

Content

App

Novice

Kontaktna točka OVE

Borzenova kontaktna točka za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije usmerja vlagatelja (javnega ali zasebnega) pri postopkih pridobivanja dovoljenj in drugih aktov, ki so potrebni za gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje proizvodne naprave in njihovo priključitev na omrežje ter v postopkih programov podpore...

V sodelovanju z družbo BORZEN d.o.o. iz Ljubljane smo lokalne energetske agencije, ki smo združene v konzorcij KLEAS na podlagi 14. člena Uredbe o kontaktni točki dobile možnost za izvajanje nalog centra podpore. Kontaktna točka usmerja vlagatelja pri postopkih pridobivanja dovoljenj drugih aktov, ki so potrebni za gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje proizvodne naprave in njihovo priključitev na omrežje. Aktivnost je v fazi pridobivanja soglasij regij sveta Posavje in JV Slovenije. Družba Borzen bo omogočila usposabljanje zaposlenim na agenciji, da bodo lahko nudili pomoč pri tovrstnih vprašanjih. Gre za informacije v povezavi z obnovljivimi viri energije ter za pospeševanje investicij na tem področju.

Povezave do https://www.borzen.si/sl/Domov/menu1/Kontaktna-to%C4%8Dka-OVE

in http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8236

Uredba kontaktna točka

 

Content

Smo člani

 

10 Let delovanja

 

Pomembne povezave