X

Content

App

Novice

Kontaktna točka OVE

Svet regije Posavje in svet regije Jugovzhodne Slovenije sta sprejela sklepa s katerim sta pooblastila Lokalno energetsko agencijo Dolenjska-Posavje-Bela Krajina, skr. LEAD za izvajanje kontaktne točke za obdobje 2023 – 2025.

Svet regije Posavje in svet regije Jugovzhodne Slovenije sta sprejela sklepa s katerim sta pooblastila Lokalno energetsko agencijo Dolenjska-Posavje-Bela Krajina, skr. LEAD za izvajanje kontaktne točke za obdobje 2023 – 2025.

Osnovni namen Kontaktne točke OVE je ponuditi informacije v povezavi z obnovljivimi viri ter tako pospešiti investicije na področju OVE. 

Kontaktna točka OVE usmerja vlagatelja (javnega ali zasebnega) pri postopkih pridobivanja dovoljenj in drugih aktov, ki so potrebni za gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje proizvodne naprave in njihovo priključitev na omrežje ter v postopkih programov podpore.

4. člen Uredbe o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije opredeljuje temeljne naloge kontaktne točke OVE, pri čemer kontaktna točka OVE vlagatelja: Usmerja pri postopkih pridobivanja dovoljenj in drugih aktov, ki se po nacionalnem pravu zahtevajo za proizvodne naprave ter so potrebni za gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje. proizvodne naprave in njihovo priključitev na omrežje ter v postopkih programov podpore. Vodi pregledno skozi postopek predložitve vlog za izdajo dovoljenj in drugih aktov, od vložitve zahteve do izdaje dokončne odločitve o tej zahtevi, ter mu zagotavlja vse potrebne informacije. Kontaktna točka lahko opravlja vse naloge v zvezi s pomočjo vlagatelju v upravnih in drugih postopkih ter postopkih programov podpore, vendar pa v teh postopkih ne nastopa kot zastopnik ali pooblaščenec. Izvajanje kontaktne točke bo potekalo na podlagi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju med družbo Borzen d.o.o. iz Ljubljane.

Content

Smo člani

 

10 Let delovanja

 

Pomembne povezave