X

Novice


Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju

1. člen: določa obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja, zavezance in minimalne vsebine tega sistema, s ciljem povečanja 

energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja. 

2. člen: Sistem upravljanja z energijo se vzpostavi v stavbah in posameznih delih stavb, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2. 

6. člen: Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi ali posameznem delu stavbe in se vodi kot informatizirana zbirka podatkov na podlagi identifikacijske oznake stavbe ali dela stavbe. Informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva vodi ministrstvo, pristojno za energijo.

 


Mednarodna konferenca o energetski učinkovitosti v stavbah

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je skupaj z Lokalno energetsko agencijo Dolenjska-Posavje-Bela Krajina (LEAD) in Občino Krško v četrtek organizirala mednarodno konferenco z naslovom »Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje«.

Kot je povedala prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman, je konferenca potekala v okviru dveh mednarodnih projektov: E-resplan - inovativna izobraževalna orodja za energetsko načrtovanje v okviru programa Erasmus + in Together v okviru programa Interreg Srednja Evropa. »Vsebina konference se navezuje na energetsko učinkovitost v zgradbah in na energetsko izobraževanje. Deležnike želimo seznaniti z aktivnostmi, ki se odvijajo v okviru teh projektov, in z njihovimi rezultati,« je dejala. Prvi del konference je potekal v prostorih Občine Krško, drugi pa v Inštitutu za energetiko v Vrbini.


Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje izobraževanja

V sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za energetiko Krško,  Laboratorij za energetske pretvorbe, s podporo Erasmus + Programa Evropske unije in programa Interreg Srednja Evropa in Občino Krško želimo izpeljati mednarodno konferenco z naslovom: »Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje izobraževanja«.

Vzporedno bomo obeležili tudi 10 let delovanja Lokalno energetske agencije Dolenjska Posavje Bela krajina. 

Dogodek bo izveden dne, 19. oktobra 2017, s pričetkom ob 8:00. uri na Občini Krško 
(sejna soba A)
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija

Program mednarodnega dogodka je objavljen na spletni strani 
http://www.r2epe.eu/portal/index.php


Otvoritev energetske sobe

četrtek, dne 11. junija 2015 je bila v prostorih Lokalno energetske agencije Dolenjska Posavje Bela krajina otvoritev t.i. energetske sobe, katere namen je osveščanje občanom o učinkoviti rabi energije in možnosti sofinanciranja s strani EKO sklada.

Predstavniki podjetij Kronoterma, FrŐlinga in Pečarstva Kuhar so predstavili razstavljene eksponate in delovanje le-teh.

Na agenciji se bomo potrudili, da bomo občanom ponudili brezplačno svetovanje o energetski sanaciji stavbe in predvsem podali  informacije o izbiri korakov k pravilnemu pristopu k energetski sanaciji objekta...


Energetski dan na OŠ Šmarjeta

Šmarjeta, 20. april 2015 – Lokalna energetska agencija za Dolenjsko, Posavje in Belo Krajino (LEAD) je v ponedeljek, dne 20. aprila 2015 v sodelovanju z Občino Šmarješke Toplice pripravila na Osnovni šoli Šmarjeta »Energetski dan«, v okviru katerega so bili ciljna populacija učenci 5., 6., 7. in 8. razredov. Pridobili so informacije na podlagi izkušenj in dobrih praks na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (URE in OVE). Namen izobraževanja je bil v prvi vrsti osvežiti znanja o energiji (vrste energije, zakaj jo rabimo, kako jo pridobivamo, kako jo izkoriščamo,…), prikazati obnovljive in neobnovljive vire energije in predvsem predstaviti varčevalne ukrepe oz. svetovati kako zmanjšati porabo električne energije, vode in energentov za ogrevanje tako doma kot v šoli. Učenci so se v sklopu zadnjega dela predavanja seznanili še s projektom »Prometna kača«, ki je v bistvu zabavna in učinkovita igra za osnovne šole. Namen igre je spodbujanje hoje in kolesarjenja ali uporabe javnega prevoza za pot v šolo. Vsaka skupina je imela na voljo tudi nekaj minut za reševanje vprašalnika na temo energija. Odzivi otrok so bili pozitivni. Predavateljici sta pohvalili sodelovanje učencev. Na koncu so naredili z vsako skupino skupno fotografijo.

Občina Šmarješke Toplice je med tistimi občinami, ki s svojo politiko energetske učinkovitosti spadajo med bolj aktivne v slovenskem področju.