X

Novice


DALJINSKO AUTO – VODEN SONČNI KOLEKTOR

SISTEM OPSK – 2  NEV – 1

Sonce dnevno daje energijo, ki je 500-krat večja od potrebe človeštva. Po podatkih ARSO je Slovenija na področju Dolenjske in Posavja osvetljena s soncem cca 2000 ur letno. Dejstvo je, da ima sonce kot energent največjo moč ogrevanja in ogrevan predmet sprejema največjo toplotno energijo sonca takrat, ko sončni žarki padajo pravokotno na površino predmeta. Večji je odboj žarkov, manjši je vpadni kot žarkov na ploskev predmeta. Ko se ta kot povečuje, se zmanjšuje odboj in je najmanjši, ko je vpadni kot 90°. Z zmanjšanjem odboja pa se povečuje toplotna moč sončnih žarkov in s tem segrevanje predmeta oz. povečuje se izkoristek toplotne energije sončnih žarkov. Zemlja se ob kroženju okoli sonca, istočasno vrti tudi okoli svoje osi. Torej se položaj sonca glede na določeno točko na zemlji v toku dneva časovno spreminja v dveh oseh – smereh: VZHOD – ZAHOD, poleg tega pa se tudi horizontalni kot med zemljo in sončnimi žarki časovno spreminja.


DAN LOKALNE ENERGETSKE AGENCIJE

Lokalno energetska agencija LEAD Krško se je na dogodku Lokalno energetske agencije LEA Spodnje Podravje, dne 27.6.2014 poslovila od predsedovanja konzorcija KLEAS.

 


Financiranje ukrepov učinkovitejše rabe energije v večstanovanjskih stavbah

Vabilo na delavnico.

Financiranje ukrepov učinkovitejše rabe energije v večstanovanjskih stavbah,

ki bo v petek, 30. novembra 2012 ob 15.30 uri.

Delavnica se bo izvajala v predavalnici št. 202,
Fakultete za energetiko UM,
Hočevarjev trg 1 v Krškem

Na tej povezavi imate celotno vabilo:

Vabilo-Delavnica


En.občina 012

Natečaj je namenjen občinam, ki se zavedajo energetsko učinkovitega ravnanja in v tem vidijo priložnost za izboljšanje energetskega stanja v lokalni skupnosti, manjše stroške za energente in izpolnjevanje evropskih in slovenskih energetskih in okoljskih obvez, nove poslovne priložnosti, ki jih prinašata učinkovita raba energije in uvajanje obnovljivih virov energije, hkrati pa tudi izboljšanje življenjskega standarda občanov in prispevek k varovanju okolja.

 


OŠ Brestanica

Na OŠ Brestanica in bazenu, se bodo v prihodnje leto ogrevali s pomočjo kogeneracije. 

Kogeneracija ali soproizvodnja toplotne in električne energije, v nadaljevanju SPTE.
Kogeneracija je zelo preprost in učinkovit sistem. Konvencionalna proizvodnja električne energije je v povprečju le 35% učinkovita. Do 65% energetskega potenciala se sprosti kot neizkoriščena toplota, katero se uporabi za ogrevanje šole in bazena.
SPTE naprava moči 50kW toplotne in 81kW električne. Do bazena bo izgrajen vročevod, kateri bo povezoval obstoječe kotlovnice in hkrati bo moč uporabljati sončne kolektorje skozi vso leto.

Projekt je v realizaciji, dobavljena je SPTE  naprava.